Økning i internasjonale design- og varemerkeregistreringer

Siste tall for internasjonale design- og varemerkeregistreringer viser en sterk økning i 2010.

Internasjonale designregistreringer under Haag-avtalen som Norge nå er tilknyttet, økte med 32,6 % i forhold til 2009. Størst prosentvis økning hadde Spania, Luxembourg og Tyrkia.

Internasjonale varemerkeregistreringer under Madrid-avtalen økte med 12,8 % i forhold til 2009. Land med den største prosentvis økningen er Korea, Kina og Italia.

Les mer på WIPOs nettsider:

!

Påsken 2014

Patentstyrets åpningstider.
Les mer

Er ideen ny? Sjekk vår database. Lenke til database: https://dbsearch2.patentstyret.no/

Send inn søknaden din elektronisk via Altinn.

Send inn søknaden din

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

 

Følg oss:  Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter 

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)